Gangguan Bekalan Air Di Daerah Rembau, Port Dickson, Seremban Dan Tampin Mulai EsokSEREMBAN, 4 April (Bernama) Beberapa kawasan di daerah

Bekalan air di kawasan akan terganggu selama jam esok bagi membolehkan kerja pembaikan Gangguan bekalan air jam di Pulau Pinang esok.

9 Jun Bekalan air di kawasan akan terganggu selama jam esok bagi membolehkan kerja pembaikan segera kebocoran injap udara mm

3 hari yang lalu Gangguan Bekalan Air Sementara di Klang, Shah Alam dan Petaling Gangguan Bekalan Air Sementara di Cheras Kerja Pencucian Kolam

Notis Gangguan Bekalan Air To Existing 2 Units Pressurization Filter Tank At Miri Public Swimming Pool, Miri DivisionUPKJ Works : Head I Subhead 4a 4b 4c Class D E (Bumiputra) Tender documents may be obtained from JBALB Contract Branch, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, Level One, ST3 Shopping Mall, Lot

Bayi ini kini di bawah jagaan dan pemeriksaan Hospital Miri#tGOL 1 Ramadhan jatuh pada Mei dan umat Islam di negara ini akan mula berpuasa pada hari esokSelamat NOTIS Gangguan Bekalan Air jam 9: pagi ini.